Jsme firemní nadační fond, který založila společnost RESIDOMO v roce 2017. Jedná se o jeden z kroků, kterými vlastník naplňuje svůj závazek vůči Moravskoslezskému kraji a být společensky odpovědný vůči jednotlivcům, lidem, rodině, komunitám,  životnímu prostředí a regionu vůbec.

Společnost RESIDOMO vytváří domov pro téměř sto tisíc lidí převážně v Moravskoslezském kraji a patnácti stům podnikatelů poskytuje nebytové prostory.

Smyslem Nadačního fondu RESIDOMO je transparentně podporovat společenský kulturní život obyvatel, napomáhat místní pospolitosti, přispět k ochraně životního prostředí, zapojit se do zkulturňování veřejných prostranství a také pomoci lidem v tíživých životních situacích sociálně a zdravotně znevýhodněným.

Cílem nadačního fondu je kromě podpory lokalit a komunit, kde společnost RESIDOMO působí, také zlepšovat image regionu jako dobrého místa pro práci i pro život