Cílem programu je podpořit aktivity, které pomáhají budovat a zlepšovat sousedské vztahy a umožňují obyvatelům měst smysluplně využívat volný čas (sportovní, vzdělávací a kulturní činnosti) nebo podporují zdravotně nebo sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel trpící osamělostí nebo se nacházející v tíživé životní situaci. Program není zaměřen na konkrétní skupinu obyvatel. Rozhodující je rozsah cílové skupiny.

Do programu se mohou hlásit projekty, které se vztahují k těmto lokalitám (případně ovlivňují jejich obyvatele):

  • Karviná
  • Havířov
  • Ostrava

Lze žádat o podporu do výše 75 tisíc korun.

Žádost o nadační příspěvek se podává elektronicky prostřednictvím přihlašovacího formuláře do 15. července 2017.

Všechny obdržené žádosti zhodnotí hodnotící komise tvořená Správní radou Nadačního fondu RESIDOMO a odborníky z oblasti neziskového sektoru a vybere jednotlivým programem stanovený počet projektů, které postupují do dalšího kola – veřejného hlasování, které bude probíhat do 15. srpna 2017.  Z nich bude podpořeno 10 projektů, které získají největší počet hlasů veřejnosti. O případné podpoře dalších projektů rozhodne Správní rada Nadačního fondu RESIDOMO počátkem září.

Hlasovat pro vybraný projekt můžete zde, aby byl Váš hlas započítán, je potřeba potvrdit souhlas s podmínkami hlasování.

Seznam projektů, které budou vybrány k poskytnutí nadačního příspěvku, bude zveřejněn do jednoho měsíce po uzavření veřejného hlasování. Příjemci nadačního příspěvku budou kontaktováni za účelem uzavření darovací smlouvy.