Cílem programu je podpořit aktivity, které povedou ke zlepšení životního prostředí, zvelebování míst, které jsou využívány k rekreaci, kultivaci veřejného prostoru atd.

Program je určen především pro ekologické organizace, okrašlovací spolky, pořadatele úklidových akcí apod.

Podporu získají projekty, které se vztahují k těmto lokalitám (případně ovlivňují jejich obyvatele):

  • Karviná
  • Havířov
  • Ostrava

Lze žádat o podporu do výše 75 tisíc korun.

Žádost o dar bylo možné podat do 15. července 2017. Do programu byly přihlášeny 3 projekty, které byly s ohledem na obsahovou náplň přeřazeny do programu Městské komunity.