Nadační fond RESIDOMO vyhlašuje dne 1. listopadu 2018 výzvu k podání projektových žádostí v programu RE I start na podporu živnostníků a podnikatelů, kteří mají sjednán smluvní nájemní vztah na nebytový prostor od společnosti RESIDOMO s.r.o., případně mají uzavřenou rezervační smlouvu na tento prostor. Zájemci mohou zaslat svůj projektový záměr a získat jeho finanční podporu ve formě nadačního příspěvku.