Nadační fond RESIDOMO

Vážení přátelé,

chtěli bychom vás tímto informovat, že k 1. lednu 2021 byla zahájena likvidace Nadačního fondu RESIDOMO. Fond postupně ukončí veškeré své aktivity a následně po splnění administrativních náležitostí zanikne výmazem z nadačního rejstříku.

Nadační fond RESIDOMO byl založen v roce 2017 s cílem podpory lokalit a komunit Moravskoslezského kraje a zlepšení image regionu jako dobrého místa pro práci a život obyvatel. Od roku 2017 jsme v rámci činnosti fondu podpořili obrovské množství různorodých projektů a neziskových organizací – např. dobrovolné hasiče, handicapované děti, začínající podnikatele, taneční školy, sportovní organizace, fauna park, různé kulturní a sportovní akce a další. V průběhu činnosti fondu vznikly zejména úspěšné programy TRÉNINKOVÉ BYTY a S NÁMI DOMŮ soustřeďující se na přípravu a podporu mladých lidí odcházejících z ústavní výchovy a náhradní rodinné péče na cestě k osamostatnění. Na dosavadní činnost Nadačního fondu RESIDOMO jsme skutečně hrdí a rádi Vám nejvýznamnější podpořené akce a projekty představíme v odkazu Podpořili jsme.

Důvodem ukončení činnosti Nadačního fondu RESIDOMO je splnění jeho primární funkce – oživení komunitního života v Moravskoslezském kraji a dočasná podpora zejména neziskových organizací.

Nicméně vize a cíle Nadačního fondu RESIDOMO v žádném případě nezanikají. V aktivních programech a dalších projektech, které jsme v rámci činnosti fondu úspěšně realizovali, budeme nadále pokračovat v rámci CSR aktivit zřizovatele fondu – společnosti Heimstaden Czech s.r.o. (dříve pod obchodním názvem RESIDOMO, s.r.o.). Veškeré tyto aktivity, ve kterých budeme nejen pokračovat, ale dále je i rozšiřovat a rozvíjet, zcela naplňují hlavní moto skupiny Heimstaden – Tvoříme přátelský domov, kde je život jednodušší a pestřejší.

Aktuálně vyhlášené programy naleznete na webových stránkách Heimstaden.cz.

Pevně věříme, že i v následujícím období nám zachováte svou přízeň, abychom mohli společně pomáhat tam, kde nás lidé potřebují.

Těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

Přejít na Heimstaden.cz