Vážení žadatelé o nadační příspěvek,

z celkového počtu přihlášených projektů jsme vybrali 28, které postupují do veřejného hlasování. Z nich bude podpořeno 10 projektů, které získají největší počet hlasů veřejnosti. O případné podpoře dalších projektů rozhodne Správní rada Nadačního fondu RESIDOMO počátkem září.

 Hlasovat můžete zde:

V září rovněž proběhne podepisování smluv o poskytnutí nadačního příspěvku. Ve smlouvě se příjemce zavazuje k předložení závěrečné zprávy, jejíž součástí je i vyúčtování projektu. Tu předloží do jednoho roku od poskytnutí nadačního příspěvku. Vzor pro závěrečnou zprávu bude připraven ke stažení v sekci Dokumenty.