BOX Havířov z.s vznikl 25. 4. 2016 jako nezisková organizace. Spolčili se zde zastánci klasického Olympijského sportu boxu. Cílem spolku je dovést své členy do České reprezentace. Prostředky budou využity na financování nájmu tělocvičny, kde probíhají tréninky sport boxu. To se v tuto chvíli již daří a dva mladí členové jsou již členy České reprezentace mládeže v boxu.
Z prostředků nadačního fondu bude placen nájem tělocvičny, kde probíhají tréninky.