Celkem 19 žádostí do Nadační výzvy RE I start v rámci programu Podpora podnikatelů poslali do půlnoci 20. listopadu 2017 podnikatelské subjekty z řady nájemníků RESIDOMO.  Dohromady 17 úspěšných žadatelů získá na podporu splnění svých podnikatelských cílů a vizí rovný milion korun.

Od října do listopadu navštěvovali podnikatelé a živnostníci z řady nájemníků RESIDOMO akademii RE I start. Na celkem 5 seminářích získali nový pohled na podnikání, ale především inspiraci a motivaci k tomu, aby sestavili projektovou žádost do nadační výzvy RE I start.

Možnost podat projekt využilo v termínu celkem 19 subjektů. S výjimkou 2 nepodpořených projektů všichni žadatelé budou nyní realizovat své projekty, které podpoří jejich podnikání, ale také potěší jejich zákazníky v Ostravě, Havířově a Karviné.

Projekty byly hodnoceny bodově, přičemž zohledněna byla kromě kvality projektu také adekvátnost rozpočtu a projektového harmonogramu v porovnání se stanovenou vizí. Důležitým měřítkem bylo také zohlednění náplně seminářů Akademie RE I start v projektech. Menší roli v bodovém hodnocení hrálo vlastní spolufinancování žadatele.

Všichni úspěšní i neúspěšní žadatelé budou na začátku prosince osloveni tak, aby mohla být zahájena realizace jejich projektů. Seznam podpořených žadatelů bude zveřejněn po podpisu smluv.