Nadační fond RESIDOMO vyhlašuje dne 1. března 2018 výzvu k podání projektových žádostí v programu RESIDOMO zaměstnanecké granty, jehož cílem je podpořit subjekty pořádající či zajišťující veřejně prospěšné projekty (aktivity), ve kterých jsou činní zaměstnanci firem RESIDOMO, s.r.o. a RESIDOMO Služby, s.r.o.

Zájemci z řad zaměstnanců RESIDOMO, s.r.o. a RESIDOMO Služby, s.r.o. mohou zaslat projektový záměr a získat jeho finanční podporu ve formě nadačního příspěvku. Formulář a znění výzvy naleznete v sekci Dokumenty/soubory ke stažení.