Jste nájemník RESIDOMO a zároveň jste aktivním členem volnočasového spolku nebo se angažujete jako dobrovolník v nějaké neziskovce? Podejte od 15. května žádost o nadační příspěvek z programu Nájemnické granty a získejte až 10 000 korun na podporu vašeho spolku nebo na investici na zkrášlení nejbližšího okolí vašeho bydliště.

RESIDOMO se prostřednictvím nadačního fondu rozhodlo podpořit všechny aktivní nájemníky. Proto může každý nájemník RESIDOMO od 15. května do 15. července požádat o jednorázový nadační příspěvek ve výši až 10 000 korun.

Nadační příspěvek může být určen na podporu kulturních, sportovních, vzdělávacích nebo dobročinných aktivit realizovaných ve spolku nebo jiné podobné organizaci. Žádost mohou podat jak fyzické, tak právnické osoby, které mají uzavřený nájemní vztah s RESIDOMO s.r.o. O finanční podporu mohou nájemníci RESIDOMO žádat pro jakýkoliv subjekt, který působí v okresech Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek, Opava a Nový Jičín. Musí však prokázat, že se sami podílejí na aktivitách tohoto subjektu.

Kompletní podklady k projektové žádosti jsou zveřejněny sekci Dokumenty ke stažení ZDE.