RESIDOMO letos podpořilo své nájemníky, kteří jsou aktivní v neziskových organizacích. Mohli pro ně zažádat o grant ve výši až 10 tisíc korun.

Nadační příspěvek byl určen na podporu kulturních, sportovních, vzdělávacích nebo dobročinných aktivit realizovaných ve spolku nebo jiné podobné organizaci. Žádost mohli podat podat jak fyzické, tak právnické osoby, které mají uzavřený nájemní vztah s RESIDOMO, s.r.o.

Nadační fond RESIDOMO obdržel v období mezi 15. květnem a 15. červencem celkem třináct žádostí pro osm organizací a všem vyhověl v plném rozsahu.

 

Podpořené organizace, pro které žádali podporu nájemníci RESIDOMO, s.r.o.

ADAM – autstické děti a my, z.s.

ZŠ, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, p.o.

Spolek pro Faunapark ve  F-M (na snímku)

Vějíř života, z.s.

JUDO Český Těšín

AIFI z.s.

Mental Café z.s.

TJ Sokol Karviná, z.s.