Mladá fronta Dnes, 18. 11. 2018 – Společnost Residomo pomáhá nejen podnikatelům, mladým rodinám s dětmi a studentům, ale především starým a opuštěným lidem.

Největším poskytovatelem nájemního bydlení v Česku je společnost Residomo, která v Moravskoslezském kraji vlastní více než 43 tisíc bytů. Jejím posláním je být svým nájemníkům spolehlivým, profesionálním partnerem a pomáhat jim proměnit nájemní bydlení v domov.
Ale nejen to.
Velkou pozornost věnuje například oblasti seniorského bydlení. Služba Senior asistent prostřednictvím pracovníka s odbornou specializací například zajišťuje drobné úpravy v bytech na náklady společnosti, zprostředkovává potřebné zdravotní a sociální služby. Instalace madel, kterých už bylo namontováno bezmála 1 600, sedáků v koupelnách, odstranění prahů a tak dále.
„Služba Senior asistent pomáhá nájemníkům Residomo v Ostravě, OstravěPorubě, Havířově a Karviné od roku 2016 a využívají ji zejména osamělí senioři nebo zdravotně handicapovaní lidé. Od jejího vzniku už tato služba pomohla 130 seniorům a setkala se s velkým ohlasem,“ říká mluvčí společnosti Residomo Kateřina Piechowicz. Podobně je tomu s projektem hodinový manžel, kde v rámci zkvalitnění služeb společnosti spolupracuje s odborníky, kteří zajistí drobné opravy v bytě. Dosud tato služba pomohla tisícovce nájemníků a v nejbližší době se rozjede služba další.

Společenské hry i drobné nákupy

„Věříme, že mnoha starším občanům určitě udělá radost náš nový projekt, a to hodinový vnuk, do kterého se zapojí ostravští skauti. Zpříjemní jim odpoledne povídáním, společenskými hrami, procházkou nebo obstaráním drobných nákupů,“ nastiňuje zaměření hodinového vnuka Kateřina Piechowicz a zdůrazňuje, že společnost nezapomíná ani na mladou generaci a začínající podnikatele.

Akademie RE/start

Letos v říjnu totiž spustil Nadační fond Residomo unikátní projekt seminářů Akademie RE/start, jejichž cílem je především podpořit malé podnikatele a živnostníky z Moravskoslezského kraje.
„Projekt seznamuje účastníky z řad nájemců našich nebytových prostor s možnostmi rozvoje a vylepšení podnikání. Všichni absolventi Akademie RE/start si na konci roku mohou zažádat o finanční podporu až do výše sto tisíc korun. Tímto projektem chceme prostřednictvím své nadace oživit centra měst, kde vlastníme bytový fond,“ přibližuje důvody mluvčí společnosti Residomo.
„Získané znalosti umožní absolventům seminářů sestavit podnikatelský plán, na jehož základě mohou zažádat o nadační příspěvek a prostředky opět investovat do rozvoje svého podnikání. Vnímáme, že je čím dál těžší konkurovat nabídce velkých supermarketů. Trendy se rychle vyvíjejí a mnozí z našich nájemců se nedokázali přizpůsobit. Chceme jim v tom pomoci,“ upřesňuje Piechowicz.

Zaměstnanecká mobilita

Přilákat na Karvinsko mladé lidi a rodiny s dětmi, ale i studenty vysokých nebo středních škol, kteří by měli v regionu naopak zůstat, se snaží koordinovaným postupem představitelé Karviné, Havířova nebo Orlové.
Práce, levnější bydlení, příspěvky na dopravu a další výhody pro lidi s potřebnou kvalifikací, to vše v sobě zahrnuje unikátní projekt Zaměstnanecká mobilita, který připravil Moravskoslezský kraj společně s příslušnými městy a firmami.
Na projektu se spolupodílí také společnost Residomo. Třem stovkám nejrychlejších účastníků projektu nabízí slevy nájemního bydlení na Karvinsku, a to jak novým zaměstnancům zapojených firem, tak čerstvým absolventům škol.
„Hlavním podnikatelským záměrem naší společnosti je poskytovat svým nájemníkům kvalitní nájemní bydlení. Stranou zájmu však určitě nejsou ani ostatní občané regionu,“ dodává Kateřina Piechowicz.

„Trendy se rychle vyvíjejí a mnozí z našich nájemců se nedokázali přizpůsobit. Chceme jim pomoci.“

„Služba Senior asistent pomáhá od roku 2016 a využívají ji zejména osamělí senioři nebo zdravotně handicapovaní lidé. Od jejího vzniku už tato služba pomohla 130 seniorům a setkala se s velkým ohlasem.“