Jižní listy, Ostrava, Obyvatelé Ostravy, 17. 7. 2017 – Jihu i nejrůznější rozpočtové, příspěvkové či nestátní organizace mohou žádat o příspěvky ze dvou programů, které vyhlásil Nadační fond RESIDOMO.
Jde o programy s názvy Městské komunity a Místo pro život. „Cílem programu Městské komunity je podpořit aktivity, které pomáhají budovat a zlepšovat sousedské vztahy a umožňují obyvatelům měst smysluplně využívat volný čas (sportovní, vzdělávací a kulturní činnosti) nebo podporují zdravotně nebo sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel trpící osamělostí nebo se nacházející v tíživé životní situaci,“ uvedl starosta obvodu Martin Bednář.
Program není zaměřen na konkrétní skupinu obyvatel. Rozhodující je rozsah cílové skupiny.
Program Místo pro život se snaží podpořit aktivity, které povedou ke zlepšení životního prostředí, zvelebování míst, které jsou využívány k rekreaci, kultivaci veřejného prostoru atd. „Program je určen především pro ekologické organizace, okrašlovací spolky, pořadatele úklidových akcí apod.,“ uvedl starosta. Přihlášky lze podávat do 15. července 2017. Max. výše daru (poskytováno na základě darovací smlouvy) je 75 tis. Kč.
Oprávnění žadatelé jsou fyzické, právnické osoby působící nebo organizující projekt či akci ve veřejně prospěšné oblasti, rozpočtové a příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace registrované v ČR (spolky apod.). Bližší informace naleznete na http://www.nfresidomo.cz.toc