Mladá fronta Dnes, 26. 5. 2018 – Nové komunitní centrum pro seniory bylo otevřeno v Karviné-Novém Městě. V rámci pomoci smysluplným projektům v Moravskoslezském kraji se na vzniku karvinské Archy výrazně podílel nadační fond společnosti Residomo.
Kromě podpory aktivit svých nájemníků podporuje Nadační fond Residomo také spolky, které působí v lokalitách, kde má tato společnost své bytové portfolio. Součástí karvinského komunitního centra, jež je obdobou zařízení Archa v Ostravě-Porubě a Lučina v Havířově, je i projekt mezigeneračního bydlení. Ten vznikl ve spolupráci s karvinskou Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské univerzity a Archa ho bude zajišťovat.
„Komunitní centrum má pomoci vytvořit nové sociální vazby a zmírnit tak pocit osamělosti, která je stále větším problémem starších lidí,“ uvedl generální ředitel společnosti Residomo Jan Rafaj.

Bydlení pro studenty výměnou za práci se seniory

Vybraní studenti, kteří se budou aktivně zapojovat do aktivizačního programu pro seniory v komunitním centru v Karviné, získají přímo nad ním ubytování od Residomo výměnou za aktivní práci se seniory. Jedná se o samostatně vybavené bytové jednotky o velikosti 2+1, jedna bytová jednotka bude sloužit dvěma studentům. Díky realizaci projektu budou mít studenti studijního programu Sociální management a nového studijního programu Management sociálních služeb zajištěnu odbornou praxi nejen v komunitním centru v Karviné, ale i v Havířově a Ostravě-Porubě.
„Studenti se budou podílet na přednáškách, ale i na dalších aktivitách dle svého uvážení, například vycházkách, návštěvách kulturních představení a tak dále. Propojení akademického sektoru se sektorem podnikatelským – a tedy s vazbou na přímou praxi – bude rozhodně výhodné pro obě strany. Projekt mezigeneračního bydlení je u nás novátorský, neobvyklý. V Česku zatím nebyl nikde realizován a překračuje svou průlomovou myšlenkou hranice města Karviná i Moravskoslezského kraje,“ doplnila mluvčí společnosti Residomo Kateřina Piechowicz.
Vzájemnou spolupráci ocenil také proděkan Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity Michal Tvrdoň. „Projekt mezigeneračního bydlení s přímým zapojením studentů má omezit izolovanost seniorů. Je dobré, když v aktivním životě pokračují i po odchodu do důchodu,“ konstatoval proděkan.
Nové karvinské centrum nabízí program každý všední den, obsahuje besedy, přednášky, kurzy, poradenství, tvůrčí, pohybové, rozvojové i volnočasové aktivity, filmové a hudební produkce, společenské akce a podobně. Je sestaven tak, aby co nejvíce odpovídal představám jeho členů.