Ostrava, 5. 2. 2018 – V Karviné-Novém Městě se otevírá nové komunitní centrum pro seniory. V rámci pomoci smysluplným projektům v Moravskoslezském kraji se na jeho vzniku výrazně podílí Nadační fond společnosti RESIDOMO.

„Kromě podpory aktivit svých nájemníků Nadační fond RESIDOMO podporuje také spolky, které působí v lokalitách, kde má naše společnost své bytové portfolio. Součástí karvinského komunitního centra, které je obdobou zařízení Archa v Ostravě-Porubě a Lučina v Havířově, bude i projekt mezigeneračního bydlení. Ten vzniká ve spolupráci s karvinskou Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské univerzity, a Archa ho bude zajišťovat,“ uvedl generální ředitel společnosti RESIDOMO Jan Rafaj.

Vybraní studenti, kteří se budou aktivně zapojovat do aktivizačního programu pro seniory v komunitním centru v Karviné, získají přímo nad ním ubytování od RESIDOMO výměnou za aktivní práci se seniory. Jedná se o samostatně vybavené bytové jednotky o velikosti 2+1, jedna bytová jednotka bude sloužit dvěma studentům. Díky realizaci projektu budou mít studenti programu Sociální management a nového studijního programu Management sociálních služeb zajištěnu odbornou praxi nejen v komunitním centru v Karviné, ale i v Havířově a Ostravě-Porubě.  „Studenti se budou podílet na přednáškách, ale i na dalších aktivitách dle svého uvážení, například vycházkách, návštěvách kulturních představení atd. Propojení akademického sektoru se sektorem podnikatelským, a tedy s vazbou na přímou praxi, bude rozhodně výhodné pro obě strany, projekt mezigeneračního bydlení je v České republice novátorský, neobvyklý. Zatím u nás nebyl nikde realizován a překračuje svou průlomovou myšlenkou hranice města Karviná i Moravskoslezského kraje,“ řekla mluvčí RESIDOMO Kateřina Piechowicz. Vzájemnou spolupráci ocenil také děkan Obchodně podnikatelské fakulty Daniel Stavárek. „Projekt mezigeneračního bydlení s přímým zapojením studentů je dalším příkladem, že studium na fakultě je atraktivní a nabízí ojedinělé možnosti. Do budoucna již máme se společností RESIDOMO naplánovány další společné aktivity“, doplnil Stavárek.

Nové karvinské centrum nabídne program každý všední den, obsahovat bude besedy, přednášky, kurzy, poradenství, tvůrčí, pohybové, rozvojové i volnočasové aktivity, filmové a hudební produkce, společenské akce apod.  „Centrum bude otevřeno od 9 hodin a jeho program bude sestaven  tak, aby co nejvíce odpovídal představám členů komunitního centra, aby pomohl vytvořit nové sociální vazby a zmírnil tak pocit osamělosti, která je u starších lidí stále větším problémem,“ dodal Jan Rafaj.