Na problém osamostatňování se dětí z dětských domovů a nutnost pomoci těmto mladým lidem i z jiných zařízení ústavní péče poukázala konference Dospělým ze dne na den, pořádaná organizací Mimo domov.  Cílem konference bylo vyvolání otevřené debaty a tématem integrace dětí z dětských domovů do společnosti zaujmout odbornou i laickou veřejnost. Konference Dospělým ze dne na den získala záštitu hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. a náměstka primátora města Ostravy Mgr. Michala Mariánka.

Na půdě Ostravské univerzity jsme při této příležitosti měli možnost prezentovat projekt CESTA DOMŮ, v rámci kterého byl Nadačním fondem RESIDOMO již třem mladým lidem z dětského domova a pěstounské rodiny umožněn jednodušší start v jejich životě. 

Jsme rádi, že můžeme být součástí připravovaného velkého projektu, a ve spolupráci s jinými organizacemi tak pomáhat i tímto směrem.