Spolek Vějíř života s podporou Nájemnických grantů připravil zajímavou přednášku. V Karviné nabídl své zkušenosti na téma bezpečná domácnost. Přednáška zaujala především seniory, kteří se seznámili s třemi tématy.

Díky podpoře RESIDOMO Nájemnických grantů mohl spolek Vějíř života uskutečnit přednášku pro seniory na téma BEZPEČNÁ DOMÁCNOST. V průběhu dvou hodin předali zástupci spolku přítomným spousty cenných rad a doporučení. Hlavním záměrem přednášky i cílené diskuze bylo dosáhnout u seniorů maximálního porozumění o správném chování a jednání například v následujících případech:

  • bezpečné chování(např. vliv cizí osoby, zpronevěry a podvody, vniknutí do bytu, okradení a vykradení),
  • úrazovost a předcházení úrazům(např. nejčastější nehody, které se seniorům stávají, riziková místa)
  • zásady bezpečné ochrany zdraví a požární ochrany(např. jak zacházet s břemeny, s nástroji a nářadím, elektrickými a plynovými spotřebiči) …aj.

Senioři tvoří významný podíl z celkového počtu nájemníků RESIDOMO. Jsme rádi, že jim touto cestou přednášek v komunitních centrech Archa v Karviné a Ostravě Porubě a také v Centru Lučina v Havířově můžeme dopomoct k důležitým informacím.