Na porubské třídě 17. listopadu se nachází Fotostudio, které již řadu let nabízí foto služby.  Majitelka Radmila Panáčková je cílevědomá podnikatelka. Proto se zapojila do Akademie RE I start, aby od Nadačního fondu RESIDOMO získala podporu na rozvoj podnikání. Přečtěte si, jak se jí to povedlo.

Společnost RESIDOMO vlastní nebytové prostory, které jsou sídlem provozoven mnoha podnikatelů a živnostníků. Prostřednictvím svého Nadačního fondu se RESIDOMO snaží podporovat obchůdky a provozovny. Záměrem je, aby podnikatelé mohli díky atraktivnějším službám, nabídce i propagaci přilákat více zákazníků. Jedním z nástrojů podpory podnikatelů je projektový grant RE I start. Ten je určen pro nájemníky a zájemce o pronájem nebytových prostor RESIDOMO. Hlavním cílem je „nakopnout“ podnikání prostřednictvím Akademie, během které si účastníci sestavují podnikatelský plán a na konci celého kurzu mohou zažádat o finanční podporu z grantu. Jednou z mnoha účastníků Akademie byla Radmila Panáčková z Ostravy-Poruby.

Cílem Radmily Panáčkové, provozovatelky ateliéru Fotostudio v Porubě, bylo nabídnout zákazníkům tištěné fotografie ve špičkové tiskové kvalitě v různých formátech. Díky tomu by mohla konkurovat velkým řetězcům a nabídnout lepší služby lidem v blízkém okolí. Schválený finanční příspěvek Nadačního fondu RESIDOMO proto využila k zakoupení moderní foto tiskárny. Nadační příspěvek pokryl nejen náklady na nákup velmi kvalitní tiskárny, ale také zviditelnění provozovny a výloh díky novému osvětlení. V kvalitně osvětlených výlohách tak mohou kolemjdoucí vidět ukázku nádherných fotografií vyfocených ve Fotostudiu a vyrobených na nové tiskárně. Věříme, že podpora Nadačního fondu RESIDOMO Fotostudio zviditelnění a Radmila Panáčková přiláká z širokého okolí nejen v Ostravě-Porubě více nových a spokojených zákazníků.