1. Organizátorem veřejného hlasování je Nadační fond RESIDOMO (dále jen „organizátor“).

  2. Veřejné hlasování v rámci programu Městské komunity probíhá od 1. do 15. srpna 2017.

  3. Nadační příspěvek z Nadačního fondu RESIDOMO bude poskytnut deseti projektům, které získají ve veřejném hlasování největší počet hlasů. Projekty, které se neumístí mezi deseti nejlépe hodnocenými, posoudí Správní rada Nadačního fondu RESIDOMO a rozhodne o jejich případné dodatečné finanční podpoře.

  4. Veřejné hlasování probíhá prostřednictvím webových stránek www.nfresidomo.cz

  5. Účastník veřejného hlasování odesláním svého hlasu potvrzuje svůj souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováním osobních údajů obsažených v hlasovacím formuláři správcem Nadační fond RESIDOMO pro účel veřejného hlasování, pro marketingové účely Nadačního fondu RESIDOMO včetně zasílání e-mailových zpráv týkajících se činnosti Nadačního fondu RESIDOMO.

  6. Hlas je možno dát pouze jednomu projektu. Hlasování se provádí ve formuláři na konci hlasovací webové stránky příslušného programu. Odeslání hlasu je nutné potvrdit v e-mailové zprávě, která bude na zadanou adresu odeslána automaticky po odeslání hlasu.

  7. Organizátor si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků veřejného hlasování. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla či podmínky veřejného hlasování jednostranně měnit. Organizátor si vyhrazuje právo veřejné hlasování kdykoli přerušit, odložit, ukončit z technických, obchodních nebo jakýchkoli jiných důvodů, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků hlasování. Organizátor nenese odpovědnost v případě vyšší moci nebo v případě, že je v důsledku přetížení sítě internetového propojení či z jakéhokoli jiného důvodu, hlasujícím znemožněno odesílání hlasů před koncem doby trvání veřejného hlasování dle těchto pravidel. Tato oficiální pravidla veřejného hlasování jsou v písemné podobě k dispozici v sídle organizátora. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu veřejného hlasování. Účinnost takového rozhodnutí nastává zveřejněním na stránkách www.nfresidomo.cz.

  8. Výsledky veřejného hlasování budou zveřejněny na webových stránkách Nadačního fondu RESIDOMO nejpozději do 15. září 2017 pro program Městské komunity (ročník 2017)a v následující tiskové zprávě.