Nadační fond RESIDOMO vyhlašuje dne 1. března 2018 výzvu k podání projektových žádostí v programu RESIDOMO zaměstnanecké granty, jehož cílem je podpořit subjekty pořádající či zajišťující veřejně prospěšné projekty (aktivity), ve kterých jsou činní zaměstnanci firem RESIDOMO, s.r.o. a RESIDOMO Služby, s.r.o.

Zájemci mohou zaslat projektový záměr a získat jeho finanční podporu ve formě nadačního příspěvku.

 

RESIDOMO zaměstnanecké granty – pravidla

Žádost RESIDOMO zaměstnanecké granty 2018