Nadační fond RESIDOMO vznikl v roce 2017 s cílem podpory lokalit a komunit Moravskoslezského kraje a zlepšení image regionu jako dobrého místa pro práci a život obyvatel. Jedná se o jeden z kroků, kterými vlastník naplňuje svůj závazek vůči Moravskoslezskému kraji z hlediska společenské odpovědnosti vůči jednotlivcům, lidem, rodině, komunitám,  životnímu prostředí a regionu vůbec.

Zakladatel nadačního fondu, společnost RESIDOMO vytváří domov pro téměř sto tisíc lidí převážně v Moravskoslezském kraji a šestnácti stům podnikatelům poskytuje nebytové prostory. Jako největší poskytovatel nájemního bydlení v České republice vlastní 43 tisíc bytů a více než 800 nebytových prostor.

V RESIDOMO bytech žije téměř 100 tisíc nájemníků, kteří se na nás obracejí s nejrůznějšími požadavky. Během rozhovorů s pracovníky klientských center nebo operátory Linky RESIDOMO se často vzdálí od pouhého popisu svého problému. Vypráví o svém životě, o tom, co dělají, jaké mají trápení. Naši zaměstnanci denně vyslechnou příběhy lidí, kterým neposkytujeme zdaleka jen službu, ale i domov, jistotu a bezpečí. Každý je jiný, a přitom mají mnoho společného.