Nadační fond RESIDOMO vyhlásil dne 15. května 2018 výzvu k podání projektových žádostí v programu na podporu veřejně prospěšných projektů a aktivit, ve kterých jsou zapojeni nájemníci z bytů a nebytových prostor RESIDOMO s.r.o. Zájemci z řad nájemníků mohli zaslat projektový záměr a získat jeho finanční podporu ve formě nadačního příspěvku.

Příjem žádostí byl zastaven 15. července 2018, Správní rada Nadačního fondu RESIDOMO udělila podporu všem žadatelům (13 žádostí pro 8 organizací)

Tiskopis Závěrečné zprávy naleznete v oddíle “Dokumenty” – “Soubory ke stažení”