Nadační fond RESIDOMO tímto sděluje, že s ohledem na dosavadní výborné výsledky a za účelem administrativního zjednodušení byl projekt S NÁMI DOMŮ, včetně jednotlivých programů v daných letech, v celém rozsahu převzat zakladatelem Nadačního fondu RESIDOMO společností Heimstaden Czech s.r.o., která jej bude od 1.6.2020 v nezmenšeném plném rozsahu nadále realizovat.

 

Online podání žádosti